Ga naar de inhoud

Protocol liturgie

De Hervormde Gemeente van Brandwijk is te kenmerken als een psalm-zingende gemeente. In de erediensten wordt daarom doorgaans gezongen uit de psalmbundel uit 1773. In het verleden en ook onlangs heeft de kerkenraad zich bezonnen op de vraag of er naast genoemde psalmbundel ook andere liederen gezongen kunnen worden in erediensten. Dit mede op basis van vragen die weleens gesteld worden bij bijvoorbeeld bijzondere diensten. De kerkenraad heeft een protocol samengesteld voor bijzondere diensten. Dit protocol geeft weer welke ruimte er is om in de liturgie van bijzondere diensten ándere liederen dan alleen de psalmen te zingen. Het protocol bestaat uit twee delen. Eerst wordt een kader gegeven. Vervolgens wordt aangegeven welke diensten de kerkenraad verstaat onder de bijzondere diensten. Tot slot wordt bij een aantal van deze diensten (zoals rouwdiensten) nog een aanvullend kader gegeven.