Ga naar de inhoud

Kerkelijke feestdagen

In onze kerk besteden we op verschilde wijze aandacht aan de christelijke feestdagen.

Het Kerstfeest

De geboortedag van Jezus Christus.  Dit wordt op verschillende manieren door alle verenigingen gevierd. Een apart gedeelte heeft het de zondagsschool met een eigen Kerstfeest.

Goede Vrijdag

Dit is voor veel mensen toch een werkdag, maar in de kerk staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus.

Pasen

Voorafgaande aan de morgendienst zingen we enkele paasliederen.

Hemelvaartsdag

De dag waarop Christus is ten Hemel gevaren. Er wordt een ’s morgens een dienst gehouden.

Pinksteren

Dit is de dag dag de Heilige Geest is uitgestort als Trooster voor deze wereld. Ook hierbij zingen wij voor de kerkdienst enkele liederen.