Als een bruidspaar een kerkdienst ter gelegenheid van de inzegening van hun huwelijk wenst, verdient het aanbeveling, dat men, zodra men voor de trouwdag allerlei regelingen gaat treffen, contact opneemt met de predikant/scriba. Er kan dan een afspraak worden gemaakt voor het huwelijksgesprek. Verder wijzen we er op, dat door het bruidspaar niet moet worden verzuimd in overleg te treden met de voorzitter van het kerkrentmeesterschap. Dit laatste met het oog op het gebruik van de kerk en het ‘regelen’ van de koster en organist.

Dit is een ambtelijke dienst (de drie ambten zijn vertegenwoordigd).

De kerkenraad heeft een protocol samengesteld voor bijzondere diensten. Hier valt de trouwdienst ook onder:

  • Er wordt gelezen uit de HSV (Herziene Staten Vertaling).
  • We gebruiken de hertaalde formulieren.
  • Er mogen naast de psalmen twee andere liederen gezongen worden binnen de liturgie.

Verdere mogelijkheden:

  • Ringen wisselen
  • Zingen door: familie/zondagsschoolkinderen/jeugdvereniging/schoolkinderen
  • Instrumentale bijdrage

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen