Als een bruidspaar een kerkdienst ter gelegenheid van de inzegening van hun huwelijk wenst, verdient het aanbeveling, dat men, zodra men voor de trouwdag allerlei regelingen gaat treffen, contact opneemt met de predikant. Er kan dan een afspraak worden gemaakt voor het huwelijksgesprek. Verder wijzen we er op, dat door het bruidspaar niet moet worden verzuimd in overleg te treden met de voorzitter van het kerkrentmeesterschap. Dit laatste met het oog op het gebruik van de kerk en het ‘regelen’ van de organist.

Dit is een ambtelijke dienst (de drie ambten zijn vertegenwoordigd).

Mogelijkheden

    • Ringen wisselen
    • Lied zingen

Door bijvoorbeeld familie/zondagsschoolkinderen/jeugdvereniging/schoolkinderen/koor etc. Als de familie wil zingen tijdens de dienst is dit een psalm, anders aan het einde van de dienst. Het zingen van een paar liederen, anders dan een psalm, is mogelijk voor en/of na de dienst. Dit is geen los aanhangsel, maar wordt als het begin of het einde van de plechtigheid gezien en als zodanig ervaren.

  • Instrumentale bijdrage

Dit kan voor of na de dienst of tijdens de collecte.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen