Ga naar de inhoud

Heilig Avondmaal

Met name voor hen die in hun werk te maken hebben met zondagsdiensten geven wij hierbij de data van de komende Avondmaal bedieningen door. Op het moment van schrijven (sept. 2021) zijn er nog steeds beperkende maatregelen. Aangaan aan de tafel kan nog niet. Toch zijn we dankbaar dat we in aangepaste vorm het Heilig Avondmaal kunnen vieren. De data voor komend seizoen D.V. 27 nov. 2022, 19 feb. 2023 en 11 juni 2023.

In het leerboek van de Heidelberger Catechismus wordt de vraag gesteld (in Zondag 30): “Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?” Wij vatten dat nogal eens zo op alsof die vraag wil zeggen: “Laten er vooral niet teveel aan het Avondmaal zijn!” Maar dat wil die vraag helemaal niet zeggen. Dat kunnen we het beste duidelijk maken vanuit het Duits waarin oorspronkelijk ons leerboek werd geschreven. In de oorspronkelijke versie luidt vraag 81: “Welche sollen zu dem Tisch des Herren kommen?” Dat “sollen” is een sterk woord. Het betekent “moeten”.  Dus de insteek van ons leerboek is een hele positieve: “Wie behoren met het Avondmaal er te zijn?” En de oproep is in alle ernst er in besloten: “Laat er niemand het verzuimen!”

Maar kan iedereen dan “zomaar” aangaan? En dan luidt het antwoord “Nee”; en toch ook weer “Ja”. Nee, want het kan niet zonder Christus en het kan niet zonder dat we geloven. Maar het kan ook weer wel “zomaar” voor wie alles mist en voor wie heel veel schuld heeft; maar die zegt tegen de Heere Jezus: “Nu heb ik alleen U nog maar meer”. Zo vluchten we als we het Avondmaal houden tot de liefde en de wonden van het Lam dat zich aan het kruis voor ons gaf. Wees zo er maar mee bezig.