Ga naar de inhoud

Doopdienst

Als wij kinderen van de Heere ontvangen, mogen wij ze aan Hem teruggeven. Door hen ten doop te houden vertrouwen we hen toe aan Zijn grote liefde en genade. Wij vragen de Heere om te onderwijzen, te regeren, te heiligen en gelukkig te maken. Wij leggen ze aan Jezus voeten en vragen Hem om Zijn zegen.