Mevr. de Bruin vroeg mij om u het volgende door te geven: “Wij danken u voor uw hulp de afgelopen woensdag een week geleden met de schoonmaak van de “Wegwijzer”. Alles glimt weer. Fijn, dat er zo velen hun medewerking hebben verleend!”

Vergeet u de a.s. woensdagmorgen de schoonmaak van de “Wegwijzer” niet? Wij zeggen u voor uw meedoen alvast hartelijk dank.

Op D.V. woensdagmorgen 23 mei a.s. vindt de schoonmaak van de “Wegwijzer” plaats. Misschien zijn er ook nog wat mannen te vinden om de overstekken voor hun rekening te nemen. Wij hopen dat er velen zich geroepen weten om de “Wegwijzer” van binnen en van buiten weer te laten glimmen!

Mevr. Sjanie de Bruin- van Dieren vroeg mij om een dringend beroep op u te doen om niet te vergeten om alle veranderingen qua gebruik van de “Wegwijzer” tijdig aan haar door te geven. Daarmee kan voorkomen worden, dat er problemen ontstaan voor wat betreft eventuele andere gemaakte afspraken; maar bijv. ook, dat de verwarming een avond onnodig draait. De kerk is niet zo rijk, dat we dat kunnen hebben. Wil, zo vragen wij u, heel secuur zijn waar het deze zaken betreft. Laat de laatste die het gebouw verlaat ook nauwkeurig kijken of alle lichten (ook in de toiletten) uit zijn. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank.

Met het uitdoen van het licht in de “Wegwijzer” en van het licht en de verwarming in de consistorie gaat het best goed. Maar een enkele keer komt het toch nog voor, dat er wat blijft branden. Blijf bedenken a.u.b., dat degene die een van de gebouwen afsluit alles even na moet lopen (ook de wc`s) zodat er geen energie wordt verspild.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen