Mevr. Baas is binnen de gemeente verhuisd naar de Pr. Clausstraat te Brandwijk. Wij wensen haar daar een goede tijd. En wij weten wat “goed” betekent. “Goed” is “Met God”.

Vanuit Wijngaarden is mevr. A. Molenaar hier onlangs komen wonen. Wij hopen, mevr. Molenaar, dat u hier spoedig thuis raakt. U heeft de afgelopen tijd veel meegemaakt. Dit is een grote verandering voor u. Wij bidden voor u om Gods genadige nabijheid. Wij vinden het fijn, dat u de “Kerkbode” ook leest en zo in veel van ons wel en wee met ons meeleeft.

Mevr. Rietveld is verhuisd van haar oude adres aan de Irenestraat waar ze zo`n groot deel van haar leven gewoond heeft en waar er zoveel herinneringen liggen naar de Pr. Clausstraat. De nieuwe woning is voor haar meer “op maat” en biedt haar een levendig uitzicht. Bep, we hopen, dat je in je nieuwe huis een mooie en gezegende tijd zult hebben onder de zegen van God die jouw lot en leven zich aantrekt en met je meegaat. Wij hopen dat het ook met jouw huis is zoals met Daniëls huis waarin hij open vensters in de richting van Jeruzalem had (vgl. Dan.6:11). “Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd, naar u verlangt mijn hart!”

Dhr. P. Kwakernaak is verhuisd naar “Graafzicht” in Bleskensgraaf. Gezien de langzaam toenemende gebreken ziet het er naar uit, dat dit een juiste stap is. Bijna vijf jaar heeft dhr. Kwakernaak in Brandwijk gewoond. Wij wensen hem aan de nieuwe plaats een goede en gezegende tijd. Wij dragen hem op aan de barmhartige God, die in een groot mededogen met ons als gebroken mensen zegt: “Ik weet waar u woont” (Openb.2:13).

Van harte verwelkomen wij dhr. Gerrit Brandwijk die vanuit Molenaarsgraaf hier is komen wonen; en dhr. en mevr. Tonny en Elles Kortlever-Wemmers met hun beide dochters die vanuit Bleskensgraaf hier zijn komen wonen. Wij wensen hen hier een goede tijd toe onder de zegen van God.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen