Ga naar de inhoud

Categorie: Verhuizing

Verhuizen

We hebben een verhuiskaart gekregen van Cees en Rika van Wijk. Zij gaan op 25 oktober verhuizen naar Hardinxveld-Giessendam.…

Verhuizing

Bij het ouder worden wordt je wereld vaak wat kleiner. Dat ervaren dhr. en mevr. Arie en Gerrie van der Giessen nu ook. Van de grote boerderij verhuizen naar een klein appartement is een hele overgang. Dat duurt even en …

Verhuisd

Mevrouw van der Sterren is opgenomen in ‘de Tiendwaert’ te Hardinxveld-Giessendam. Ze zou het heel prettig en fijn vinden als ze vanuit de kerk een kaartje zou krijgen zodat ze weet dat er aan haar gedacht wordt. Ze ligt op …

Verhuizen

Volgende week hoopt Linda Korevaar te gaan verhuizen naar Gouda. Dit i.v.m. haar werk. Linda, we zullen je missen. Je hebt veel gedaan voor onze gemeente. We wensen je alle goeds en bovenal Gods zegen toe!…

Ingekomen

Hoewel we nog geen officiële overschrijving gekregen hebben, heten we de fam. Schreuders uit Papendrecht hartelijk welkom in onze gemeente. Fijn dat we er als gemeente weer een gezin bij mogen hebben. Vanuit de stad(!) naar een dorp is toch …

Verhuisd

Mevr. Baas is binnen de gemeente verhuisd naar de Pr. Clausstraat te Brandwijk. Wij wensen haar daar een goede tijd. En wij weten wat “goed” betekent. “Goed” is “Met God”.…

Welkom

Vanuit Wijngaarden is mevr. A. Molenaar hier onlangs komen wonen. Wij hopen, mevr. Molenaar, dat u hier spoedig thuis raakt. U heeft de afgelopen tijd veel meegemaakt. Dit is een grote verandering voor u. Wij bidden voor u om Gods …

Verhuisd

Dhr. P. Kwakernaak is verhuisd naar “Graafzicht” in Bleskensgraaf. Gezien de langzaam toenemende gebreken ziet het er naar uit, dat dit een juiste stap is. Bijna vijf jaar heeft dhr. Kwakernaak in Brandwijk gewoond. Wij wensen hem aan de nieuwe …

Welkom

Van harte verwelkomen wij dhr. Gerrit Brandwijk die vanuit Molenaarsgraaf hier is komen wonen; en dhr. en mevr. Tonny en Elles Kortlever-Wemmers met hun beide dochters die vanuit Bleskensgraaf hier zijn komen wonen. Wij wensen hen hier een goede tijd …

Verhuisd

Nick en Ploni van Zessen-Stuij en de kleine Hadassa zijn verhuisd. Wij zijn dankbaar dat ze hier blijven wonen. Wij wensen hen in het nieuwe huis een goede en gezegende tijd!…