Blij en dankbaar kijken we terug op de warme maar super leuke week die we in Bodegraven met elkaar hebben gehad. Naast veel gezelligheid, mochten we ook met elkaar met Gods Woord bezig zijn en waren we onder de indruk van de geloofsverhalen van gemeenteleden. Hartelijke groet, de leiding.

Komende week zullen onze tieners afreizen naar Bodegraven voor het clubkamp. Elk jaar wordt er weer naar uitgezien! Tieners: heb het goed met elkaar en zorg voor elkaar. Saskia, Liesbeth, Renske, Nick en Marco, jullie zijn die dagen de ‘geestelijke’ vaders en moeders voor deze groep. Heb plezier met elkaar, geniet van alle mooie dingen en koester de ernstige momenten dat je met de kinderen je zoektocht houdt door de Bijbel, het Woord van onze God. Dat het tot rijke zegen mag zijn voor ieders leven!

Eindelijk is het zover! Van 22-26 juli hopen we in Bodegraven te zijn met elkaar. Het adres is: Meije 63, 2411 PK Bodegraven. We verzamelen D.V. maandag 22 juli om 9.30 uur in de “Wegwijzer” en de “uitzwaaiers” zijn van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Op de woensdag is er om 17.30 uur een BBQ waar u als familie ook van harte welkom bent. We hopen op mooie geloofsverhalen van gemeenteleden. Bidden jullie ook mee voor een goede kampweek? Hartelijke groet van Saskia, Liesbeth, Renske, Nick en Marco.

Op D.V. 13 april van 11.00-15.00 uur kunt u op het terrein van Bas van Zessen uw auto door ons laten wassen en intussen zelf een patatje eten. De kosten zijn €10,-. De opbrengst is voor het clubkamp. Geen auto? Gewoon langs komen kan ook!

Met de tieners wordt er stil gestaan bij het thema lichtdragers van God, we kijken naar vijf personen die het licht dragen en doorvertellen. Jezus de brenger van Gods licht is de belofte van God die door Zijn profeten wordt vervuld. Iedereen mag Gods goedheid zien en geloven en daarom: “Geef het licht door!” Het Licht is gekomen, God heeft zijn barmhartigheid getoond en brengt het Licht. Jezus is het Licht dat de wereld nodig heeft! Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus worden behandeld in dit thema. We kijken naar de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die in Bethlehem geboren werd. God geeft Jezus vanuit Zijn wonderlijke liefde en genade aan de mensen en vraagt om een antwoord. Door die antwoorden (in nood, vanuit kleingeloof, vol vertrouwen, geholpen door medegelovigen) zien we dat Gods licht steeds meer gaat stralen en dat Zijn verlossing in Christus wordt geopenbaard. Door het enthousiasme van de lichtdragers die ons voorgingen (bijv. Zacharias die alleen maar kon zingen van Gods goedheid nadat hij weer kon praten) leren wij lichtdragers te worden in onze gemeente.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen