Op D.V. 13 april van 11.00-15.00 uur kunt u op het terrein van Bas van Zessen uw auto door ons laten wassen en intussen zelf een patatje eten. De kosten zijn €10,-. De opbrengst is voor het clubkamp. Geen auto? Gewoon langs komen kan ook!

Met de tieners wordt er stil gestaan bij het thema lichtdragers van God, we kijken naar vijf personen die het licht dragen en doorvertellen. Jezus de brenger van Gods licht is de belofte van God die door Zijn profeten wordt vervuld. Iedereen mag Gods goedheid zien en geloven en daarom: “Geef het licht door!” Het Licht is gekomen, God heeft zijn barmhartigheid getoond en brengt het Licht. Jezus is het Licht dat de wereld nodig heeft! Zacharias, Maria, Elisabeth, Johannes en Jezus worden behandeld in dit thema. We kijken naar de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die in Bethlehem geboren werd. God geeft Jezus vanuit Zijn wonderlijke liefde en genade aan de mensen en vraagt om een antwoord. Door die antwoorden (in nood, vanuit kleingeloof, vol vertrouwen, geholpen door medegelovigen) zien we dat Gods licht steeds meer gaat stralen en dat Zijn verlossing in Christus wordt geopenbaard. Door het enthousiasme van de lichtdragers die ons voorgingen (bijv. Zacharias die alleen maar kon zingen van Gods goedheid nadat hij weer kon praten) leren wij lichtdragers te worden in onze gemeente.

Dankbaar zijn we omdat onze jongens en meisjes een mooi kamp hebben gehad. Veel gefietst, gesport, gezwommen, gelachen en ‘gemold’. Goede sfeer onder elkaar. Maar er mochten ook momenten zijn van bezinning. Jullie hebben nagedacht over de Heilige Geest. En als je aan de Heilige Geest denkt, dan denk je aan de Heere Jezus. Hij woont en troont in de hemel, maar stuurde Zijn Geest om in onze harten te wonen. En zo is Hij altijd dichtbij!
We bedanken ook de leiding: Liesbeth, Saskia, Renske, Nick en Marco. Fijn dat jullie je tijd en energie in dienst stellen voor de jeugd van onze kerk. Het is een liefdedienst voor de Heere.

De a.s. maandag om 9.00 uur hopen wij de leiding en de deelnemers in de “Wegwijzer” uit te zwaaien bij hun vertrek naar Buren. U bent daarbij van harte welkom. Op de woensdag is er om 17.30 uur een BBQ. Dat is ook voor u als onze gasten! Het adres is: “Wilgje Buitensport”, Hennisdijk 7, 4116 RK te Buren. Ik noem u hierbij nog de leidinggevenden: Saskia Aantjes-Westerlaken, Liesbeth Kwakernaak-Erkelens, Renske Mourik- de Jong, Marco Molenaar en Nick van Zessen. Wij hopen dat het alles mooi en evenwichtig verloopt. De Bijbelstudies gaan over het thema “de Heilige Geest”.

Het zou fijn zijn als u de tienerclub van het restantje toiletpapier afhelpt van de gehouden actie. Belt u mevr. Liesbeth Kwakernaak-Erkelens daarvoor!

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen