Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk.

Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest.
Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld;  om het vuur van het geloof te laten aansteken en zelf ook door te geven. Dat gaan we in Brandwijk doen door de campagne ‘Houd het vuur brandend’!
Hieronder volgt een overzicht met activiteiten.

Van 15 tot 23 mei willen we op verschillende manieren Pinksteren vieren met het thema ‘Houd het vuur brandend’. Op 15 mei is er een spel, thuis of rondom de kerk, voor gezinnen, kinderen en tieners. ’s Avonds een online concert en daarna het GZB-event. 16 Mei vieren de kinderen Pinksteren met de zondagsschool. In die week willen we via de gebedsbrief dagelijks bidden voor de wereldkerk en op zondag 23 mei zal de pinksterdienst gaan over het “vuur van het geloof”, er zal een kerkboekje zijn en de pinkstercollecte is voor Costa Rica. Zo willen we letterlijk en figuurlijk het vuur van het geloof aansteken en zelf ook door geven. Er staat een uitgebreid overzicht van deze activiteiten op de website van de kerk.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen