Om alvast in de agenda te zetten. D.V. vrijdag 3 april wordt de volgende ouderenmiddag gehouden.

Graag herinneren wij u nog weer even aan de ouderenmiddag van D.V. woensdag a.s. Wij hopen u allemaal te ontmoeten!

Noteert u met het oog hierop de middag en vroege avond van D.V. woensdag 10 april a.s. alvast? Het verdere zal u nog worden medegedeeld.

Hierbij herinner ik u aan de ouderenmiddag van D.V. 21 maart om 15.00 uur. In de “Wegwijzer” is dat. Als u ergens mee zit, belt u dan diaken A. de Jong op of degene die voor het ouderenwerk u bezoekt. Wij hopen op een mooie en gezegende bijeenkomst.

Op D.V. woensdag 21 maart a.s. is er vanaf 15.00 uur weer een ouderenmiddag. Het lijkt me goed het u alvast te melden.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen