De extra collecte is op zondag 10 november voor onze missionaire organisatie IZB. De IZB zorgt voor missionaire toerusting, pioniersplekken en -projecten, zoals wij de gebedsposten en Noorderlicht kennen, Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings) en nascholing en toerusting van predikanten. Kortom warm aanbevolen. De collecte is bij de uitgang, de zakjes kunnen evt. gebruikt worden om uw (gezinsgift) in te doen.

Na afloop van de diensten van de a.s. zondag krijgt u van de leden van de zendingscommissie het blad “Tijding” mee waarin er verslag wordt gedaan van het werk van de I.Z.B. Wij hopen dat het blad u inspireert.

GZB project in Malawi

De afgelopen anderhalf jaar was de inhoud van de zendingsbussen bestemd voor het werk van Tjerk en Marieke Visser. Tjerk is uitgezonden als theologisch toeruster in Malawi, binnenkort wordt zijn werk overgenomen door Dominee Victor Kapira uit Malawi. De uitzending van de familie Visser loopt tot de zomer van 2016. Naast de financiële steun tijdens hun uitzending, steunen we hen met meeleven. Meer over Tjeerd en Marieke is te vinden op hun website: www.vissersinmalawi.blogspot.com. Fijn dat we met elkaar duizenden euro’s konden bijdragen aan dit project!

IZB-project in Rotterdam

Met ingang van 2016 is de inhoud van de zendingsbussen bestemd voor een zending- en evangelisatieproject in ons eigen land. De IZB is de organisatie die gemeenten steunt bij hun evangeliserende taak, ook in onze omgeving maken we gebruik van de kennis en ondersteuning van de IZB in bijvoorbeeld het Dabarwerk, het blad ECHO en Alfacursussen. De IZB helpt gemeenten met evangelisatieprojecten op plaatsen waar het geloof niet vanzelfsprekend is. Wij zullen komende tijd meeleven en onze financiële steun gaan geven aan een IZB-pioniersproject in stadswijk ‘Blijdorp’ in Rotterdam. Het doel is dat daar een gemeente ontstaat die missionair is, waar nieuwkomers opgenomen zijn en waar mensen tot geloof komen en/of weer betrokken raken bij de kerk. Het komende jaar zullen we u als gemeente op de hoogte houden van dit project. Meer informatie op www.izb.nl/izb-impact/project/rotterdam-centrum-blijdorp.

In het blad van de I.Z.B. dat bij deze “Kerkbode” zit, wordt u over het werk van de I.Z.B. geïnformeerd. Wij wekken u op om voor €10,- per jaar lid van de I.Z.B. te worden. Via het blad “Tijding” blijft u dan van het werk van de I.Z.B. op de hoogte. “Tijding” is een blad, dat u toe wil rusten om uw discipelschap, uw missionaire taak, handen en voeten te geven.

Afgelopen jaar hebben we als gemeente gespaard voor het IZB-project “Geloven in Spangen”. In totaal hebben we ruim €7000,- over kunnen maken voor het werk en hebben we kennis kunnen maken met zending in een stad dicht bij huis. (Talentenveiling €3080,50, Catechesatiebusje €248,03, Zendingsbussen van juli 2011 tot juli 2012 €3757,74. Komend jaar zullen we een GZB-project gaan steunen. Hier zult u binnenkort meer over horen.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen