Ga naar de inhoud

Categorie: H.G.J.B

HGJB-scholierenweekend

Annemarie Baan vroeg me nog een regeltje te willen wijden aan dit weekend. Het wordt gehouden voor 14 tot 17-jarigen van D.V. 12 tot 15 okt. a.s. Voor meer informatie verwijs ik jullie naar Annemarie Baan (tel. 641216) of naar …

Bijeenkomst H.G.J.B./H.J.C.

De komende dinsdag (D.V. 29 juni) vindt dus in het “Herv. Centrum”, Talmastr.9, te H`veld-Giessendam de aan de leden van de kerkenraad en de leiding van de “Tienerclub” en de J.V. gemelde informatievergadering plaats. Dat is om 20.00 uur met …