Annemarie Baan vroeg me nog een regeltje te willen wijden aan dit weekend. Het wordt gehouden voor 14 tot 17-jarigen van D.V. 12 tot 15 okt. a.s. Voor meer informatie verwijs ik jullie naar Annemarie Baan (tel. 641216) of naar www.hgjb.nl. De inschrijving is vanaf nu geopend en wanneer je meedoet lijkt het slim om z.s.m. actie te nemen hier op. Ik beveel jullie dit weekend heel hartelijk aan.

De komende dinsdag (D.V. 29 juni) vindt dus in het “Herv. Centrum”, Talmastr.9, te H`veld-Giessendam de aan de leden van de kerkenraad en de leiding van de “Tienerclub” en de J.V. gemelde informatievergadering plaats. Dat is om 20.00 uur met een ”inloop” vanaf 19.30 uur. Als u meegaat, is het handig, denk ik, als u mij dat even meldt. Dan kunnen we vervolgens het vervoer regelen. Wilt u het a.u.b. voor de zondag even laten weten?

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen