Thema: ‘Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons”. Dit is ons aangedragen door een groep christenen uit Malta. De centrale Bijbeltekst komt uit Handelingen 27, vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus als gevangene op doorreis naar Rome schipbreuk lijdt op Malta. Zij worden daar met buitengewone vriendelijkheid ontvangen en verzorgd. Tijdens deze gebedsweek volgen wij Paulus op zijn reis, hoe hij vertrouwt op God en in dit vertrouwen de diverse groeperingen samenbindt. Iedere dag zoeken naar het buitengewone. Zo leren wij buitengewone vriendelijkheid te ontvangen en door te geven. Als Evangelisatiecommissie en leiding van de gebedsavonden zouden wij het fijn vinden als u of jij met ons mee wilt bidden. Tijden: zie agenda.

Het thema voor de Week van Gebed is: ‘Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons”. Dit is ons aangedragen door een groep christenen uit Malta. De centrale Bijbel tekst komt uit Handelingen 27, vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus als gevangene op doorreis naar Rome schipbreuk lijdt op Malta. Zij worden daar met buitengewone vriendelijkheid ontvangen en verzorgd. Tijdens deze gebedsweek volgen wij Paulus op zijn reis, hoe hij vertrouwt op God en in dit vertrouwen de diverse groeperingen samenbindt. Iedere dag zoeken naar het buitengewone. Zo leren wij buitengewone vriendelijkheid te ontvangen en door te geven. Als Evangelisatiecommissie en leiding van de gebedsavonden zouden wij het fijn vinden als u of jij met ons mee wilt bidden. U bent van harte uitgenodigd op maandag 20 januari en donderdag 23 januari in de Wegwijzer en woensdag 22 januari in de leegstaande pastorie van 19.30 – 20.30 uur in Brandwijk.

Wat is het mooi als je gezien wordt, als er aan je wordt gedacht. Per adres wordt na afloop van de morgendienst van 30 juni een kaart uitgereikt. Wilt u/jij een bemoediging/felicitatie op deze kaart schrijven en deze versturen naar iemand die wel een kaartje kan gebruiken. (bijv. in de gemeente, in je straat, collega, familie) Een klein gebaar, maar ook op deze manier mogen we Gods Liefde doorgeven. Namens de Evangelisatiecommissie, hartelijk bedankt

Wij zijn dankbaar dat dit zo weer heeft plaats kunnen vinden.

Wij herinneren u graag nog even aan de bijeenkomsten van 21, 23 en 24 jan. a.s. Dat is steeds in de “Wegwijzer” van 19.30-20.30 uur. Ik hoop zondagavond met voorrang (een gedeelte van) zondag 45 te behandelen. Dat is de zondag die voorafgaat aan de behandeling (vanaf zondag 46) van de afzonderlijke beden van het Onze Vader.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen