Wat is het mooi als je gezien wordt, als er aan je wordt gedacht. Deze week ontvangt u bij de kerkbode een kaart. Schrijf een bemoediging/ felicitatie op deze kaart en verstuur deze naar iemand die wel een kaartje kan gebruiken (bijv in de gemeente, in je straat, collega, familie). Een klein gebaar, maar van zo’n grote waarde! Ook op deze manier mogen we Gods Liefde doorgeven. Namens de Evangelisatiecommissie, hartelijk bedankt.

Het prachtige thema van de week van gebed is: ‘blijf in Mijn liefde’. Joh.15:5-9. Als we in Zijn liefde zijn en Hij in ons, zullen we veel vrucht dragen. Laten we God bidden en aanbidden. Voor elkaar, ons land en de nood in de wereld. Vanwege de maatregelen willen we u/jou, deze keer uitnodigen om u aan te melden bij Elly van Zessen. Op maandag 18 en donderdag 21 jan. willen we groepjes maken van maximaal 3 personen (1,5 meter) bij de mensen thuis. Op woensdag willen we een gebedswandeling organiseren op verschillende plaatsen in ons dorp met maximaal 2 personen. Aanvang 20.00 uur tot 21.00 uur. Ook nodigen we u/jou van harte uit om thuis mee te bidden (hiervoor hoeft u niet aan te melden). U/jij kunt hiervoor gebruik maken van het gebedsboekje bij deze kerkbode. We wensen u/jou een gezegende gebedsweek toe. In Zijn Liefde. De Evangelisatiecommissie.

Even oog voor de ander in deze onzekere tijd. Op DV zaterdagochtend 19 dec. wordt er in Brandwijk, vanuit de evangelisatiecommissie een huis aan huis actie georganiseerd. Dit kunnen we niet zonder uw en jouw hulp! De actie is zo opgezet dat het aanbieden van een presentje op gepaste afstand plaatsvindt. U/jij kunt zich opgeven bij Marisca Bikker (graag uiterlijk 11 dec). Wilt u / willen jullie voor deze actie bidden?

Thema: ‘Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons”. Dit is ons aangedragen door een groep christenen uit Malta. De centrale Bijbeltekst komt uit Handelingen 27, vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus als gevangene op doorreis naar Rome schipbreuk lijdt op Malta. Zij worden daar met buitengewone vriendelijkheid ontvangen en verzorgd. Tijdens deze gebedsweek volgen wij Paulus op zijn reis, hoe hij vertrouwt op God en in dit vertrouwen de diverse groeperingen samenbindt. Iedere dag zoeken naar het buitengewone. Zo leren wij buitengewone vriendelijkheid te ontvangen en door te geven. Als Evangelisatiecommissie en leiding van de gebedsavonden zouden wij het fijn vinden als u of jij met ons mee wilt bidden. Tijden: zie agenda.

Het thema voor de Week van Gebed is: ‘Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons”. Dit is ons aangedragen door een groep christenen uit Malta. De centrale Bijbel tekst komt uit Handelingen 27, vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus als gevangene op doorreis naar Rome schipbreuk lijdt op Malta. Zij worden daar met buitengewone vriendelijkheid ontvangen en verzorgd. Tijdens deze gebedsweek volgen wij Paulus op zijn reis, hoe hij vertrouwt op God en in dit vertrouwen de diverse groeperingen samenbindt. Iedere dag zoeken naar het buitengewone. Zo leren wij buitengewone vriendelijkheid te ontvangen en door te geven. Als Evangelisatiecommissie en leiding van de gebedsavonden zouden wij het fijn vinden als u of jij met ons mee wilt bidden. U bent van harte uitgenodigd op maandag 20 januari en donderdag 23 januari in de Wegwijzer en woensdag 22 januari in de leegstaande pastorie van 19.30 – 20.30 uur in Brandwijk.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen