Wat is het mooi als je gezien wordt, als er aan je wordt gedacht. Per adres wordt na afloop van de morgendienst van 30 juni een kaart uitgereikt. Wilt u/jij een bemoediging/felicitatie op deze kaart schrijven en deze versturen naar iemand die wel een kaartje kan gebruiken. (bijv. in de gemeente, in je straat, collega, familie) Een klein gebaar, maar ook op deze manier mogen we Gods Liefde doorgeven. Namens de Evangelisatiecommissie, hartelijk bedankt

Wij zijn dankbaar dat dit zo weer heeft plaats kunnen vinden.

Wij herinneren u graag nog even aan de bijeenkomsten van 21, 23 en 24 jan. a.s. Dat is steeds in de “Wegwijzer” van 19.30-20.30 uur. Ik hoop zondagavond met voorrang (een gedeelte van) zondag 45 te behandelen. Dat is de zondag die voorafgaat aan de behandeling (vanaf zondag 46) van de afzonderlijke beden van het Onze Vader.

Met dit keer als titel “Recht voor ogen” organiseert een landelijke commissie weer een “Week van gebed”. Als u hierin meeleeft kunt u op D.V. ma. 21, wo. 23 en do. 24 jan. a.s. daarvoor in de “Wegwijzer” terecht. Dat is steeds van 19.30-20.30 uur. U wordt hier door onze evangelisatiecommissie van harte voor uitgenodigd!

Wij bidden om het welslagen van de kerstactie van D.V. morgen bij de “Jumbo”.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen