14.00 uur prop. H.J. Teeuwissen te Huizen
19.30 uur ds. G. van Goch te Scherpenzeel
Zingen voor de dienst: ’s middags Ps. 81: 12 en 18; ’s avonds Ps. 147: 5 en 7.
Organisten: ’s middags mevr. Marianne v/d Spek en ’s avonds dhr. Wim Stolk.
Collecte: Eén rondgang voor de kerk.
Oppas: mevr. Liesbeth Kwakernaak en Jessica v/d Graaf.

Deze dankdag willen we stilstaan bij de geschiedenis van het beleg en de bevrijding van Samaria. Het thema is: ‘Goed bericht!’ Er wordt gelezen uit 2 Koningen 7 waarin God laat zien hoeveel macht Hij heeft. Hij zorgt in het verhaal voor meer dan genoeg voedsel. Vier melaatse mannen mogen het goede bericht met anderen delen. Wij mogen daarom ook op deze dankdag ons verbazen en verwonderen over de goedheid van de Heere God!

14.00 uur ds. G. van Goch te Scherpenzeel
19.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s middags Ps.116:1 en 10; en `s avonds Ps.66:7.
Organisten: mevr. Marianne van der Spek en dhr. W. Stolk.
Collecten: De ene rondgang is op de Dankdag bestemd voor het kerkrentmeesterschap. Wij bevelen de collecte hartelijk in uw liefde en belangstelling aan.
Oppas: `s middags mevr. Jantine Bijkerk en Pauline Aanen.

14.00 uur ds. P. van der Kraan te Arnemuiden
19.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s middags Ps.95:3 en 4; en `s avonds Ps.67:3.
Organisten: De organisten van de dankdag zijn mevr. Marianne van der Spek-Korporaal en mevr. Annemarie Zwart-Baan.
Collecte: De ene rondgang op de dankdag is de gebruikelijke dankdagcollecte voor het kerkrentmeesterschap. Qua orgel, pastorie en kerkgebouw verwachten de kerkrentmeesters binnen afzienbare tijd veel extra kosten. Zij vroegen mij u hier in alle bescheidenheid op attent te willen maken, zodat u daar ook met uw gave voor de dankdag mee rekenen kunt. We hopen op een mooie opbrengst.
Oppas: Mevr. Maartje den Besten- van Es en Rebekka van de Graaf verzorgen (`s middags) de oppas.

14.00 uur ds. L. Wüllschleger te Amersfoort
19.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s middags Ps.65:6; en `s avonds Ps.150:1.
Collecte: De ene collecte in de diensten van de dankdag is bestemd voor de kerk. Laat de instandhouding van de eredienst het ons waard zijn hiervoor naar draagkracht ruim onze gaven te geven!
Oppas: Mevr. Maartje den Besten- van Es en Dorien Korevaar verzorgen (`s middags) de oppas.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen