Ga naar de inhoud

Zondag 7 januari 2024 om 9:30

Voorganger

prop. J. van Eijsden te Driebruggen

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Psalm 93: 1 Psalm 84: 3 en 6 Psalm 38: 1 en 18 Psalm 123: 1 en 2 Psalm 119: 87 Psalm 141: 1 en 2

Schriftlezing

Psalm 95 en Hebreeën 4

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het C.v. Kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen