Ga naar de inhoud

Zondag 6 augustus 2023 om 9:30

Voorganger

Dr. J. van Eck uit Lexmond

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Psalm 25: 2 en 3 Psalm 103: 1 Psalm 103: 6, 10 Psalm 43: 3, 4 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 Psalm 150: 1, 3

Schriftlezing

Openbaring 14

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen