Ga naar de inhoud

Zondag 5 november 2023 om 9:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 75 : 4 Psalm 78 : 3 en 4 Psalm 103 : 6 Psalm 119 : 88 Psalm 103 : 4 en 9 Psalm 89 : 1

Schriftlezing

1 Samuel 3 : 1-10 | Mattheüs 9 : 35-38

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het C.v. Kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen

Omschrijving

Preektekst = 1 Sam. 3:1-10

Thema = de Heere blijft tóch roepen!

Preekvragen:
1) Waarom was het woord v/d HEERE dmv profetie schaars in die dagen?
2) Wat is de reden dat daar verandering in kwam?
3) Wat zegt dit over hoe de Heere is?
4) En wat zegt de manier waarop de Heere Samuel roept over de Heere?