Ga naar de inhoud

Zondag 30 juli 2023 om 18:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Roel Pot

Liturgie

Psalm 97: 1 en 7 Psalm 14: 2 en 3 Gebed des Heeren: 1 en 6 Psalm 51: 3 Psalm 51: 5 en 7 Psalm 9: 1 en 2

Schriftlezing

Romeinen 3: 9-19 en Efeze 2: 1-10

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
N.P.V.
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen