Ga naar de inhoud

Zondag 3 maart 2024 om 9:30

Voorganger

Ds. R. van der Knijff te Molenaarsgraaf

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 2: 7 Psalm 104: 1, 2 en 16 Psalm 143: 2 en 10 Psalm 119: 53 Psalm 25: 2 en 4 Psalm 89: 7 en 8

Schriftlezing

Markus 8:31 - 9:13

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte Kerkvoogdij
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen