Ga naar de inhoud

Zondag 3 maart 2024 om 18:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Marnix van Leeuwen

Liturgie

Psalm 32: 1 Psalm 32: 5 Psalm 52: 6 en 7 Psalm 119: 21 Psalm 34: 1 en 11 Psalm 56: 5 en 6

Schriftlezing

Gen. 15:1-6 en Gal. 3:1-11

Preekvragen

  1. Wat is echt geloven?
  2. Waarom vindt u/jij het lastig de Heere helemaal te vertrouwen?
  3. Waar worden wij toe opgeroepen? En waar moeten we anderen toe oproepen?
  4. En wat mag je dan geloven?

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte Kerkvoogdij
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen