Ga naar de inhoud

Zondag 3 december 2023 om 9:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Lofzang van Maria: 1 Psalm 93: 4 Psalm 99: 1 en 6 Psalm 78: 5 en 13 Psalm 66: 2 Ps. 146: 8

Schriftlezing

1 Samuel 3: 19 - 4: 11 lukas 1:5-17

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen

Omschrijving

Thema = God vervult Zijn woorden

 

vragen ter voorbereiding:
en daarna de volgende vragen proberen te beantwoorden:
1) Wat gebeurt er? (vat het kort samen)

2a) Wat wordt gezegd door en/of verteld over de mensen?
2b) Wat herken je daarvan bij jezelf? (Hoe zou jij gereageerd hebben in die situatie?)

3a) Wat wordt verteld over God en Jezus?
3b) Wat is daar mooi of bijzonder aan?
3c) Wat heb jij daaraan? (Wat wil de Heere hiermee jou laten weten, en tegen jou zeggen?)

4) Hoe zou jij hierop naar de Heere toe willen en moeten reageren?

 

En de preekvragen voor tijdens de dienst:
Preekvragen voor Orde van dienst:
1) Welke woorden heeft de Heere vervuld?
2) Hoe heeft Hij ervoor gezorgd dat deze woorden werkelijkheid werden?
3) Wat zegt dit over de Heere?
4) En wat hebben wij daar als gelovigen aan?