Ga naar de inhoud

Zondag 3 december 2023 om 18:30

Voorganger

Ds. J.A.H. Jongkind te Langerak

Organist

Jens Slagboom

Liturgie

Psalm 32:4 Psalm 72: 2 en 7 Psalm 80: 9 Lofz. van Maria: 4, 5 en 6 Psalm 138: 3 Psalm 130: 3 en 4

Schriftlezing

Filippenzen 2: 1 t/m 11

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen