Ga naar de inhoud

Zondag 22 oktober 2023 om 18:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Marianne v/d Spek

Liturgie

Psalm 16: 3 en 6 Psalm 49: 3 Psalm 2: 6 en 7 Psalm 143: 2 en 11 Psalm 130: 2 en 4 Psalm 68: 10

Schriftlezing

2 Korinthe 5: 5 en 21

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Onderhoudsfonds
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen

Omschrijving

Thema = Hoe kan ik het ooit goedmaken met God? (zondag 5 + 6)

Preekvragen:
God straft ons voor het overtreden van Zijn geboden.
1) Aan welke voorwaarden moet worden voldaan zodat jouw schuld en straf kunnen worden kwijtgescholden?
2) Wie is daartoe in staat?
3) Hoe zou u/jij dit uit kunnen leggen aan een niet-gelovig vriend(in)? Of aan een moslim of een Jehovah’s Getuige?