Ga naar de inhoud

Zondag 2 juni 2024 om 18:30 (dankzegging Heilig Avondmaal)

Voorganger

Ds. J. Nap te Hoevelaken

Organist

Marianne v/d Spek

Liturgie

Psalm 68: 8 Psalm 4: 4 Psalm 41: 6 en 7 Psalm 130: 3 en 4 Psalm 42: 1 en 7 Psalm 26: 10 en 11

Schriftlezing

Titus 2

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
SDOK: verbonden in vervolging
Busjescollecte
GZB-project fam. Jansen in de Filipijnen