Ga naar de inhoud

Zondag 2 juli 2023 om 9:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 107 : 22 Psalm 116 : 1, 2 en 3 Psalm 31 : 17 Psalm 102 : 4 en 1 Psalm 56 : 1 en 10 Psalm 102 : 16 Weerklank 356 : 1 t/m 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Schriftlezing

1 Samuël 1 : 1-19 | Hebreeën 4 : 14-16

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen

Omschrijving

Preektekst: 1 Sam. 1:10, 15-17 Thema = (sc)huilen bij de HEERE

Preekvragen 

1) Wat doet Hanna met haar pijn en verdriet?

2) Wat zegt dat over de Heere God?

3) Wat doe jij als iets jou raakt? (als je bang, boos of verdrietig bent of als je je alleen voelt)

4) Hoe reageer jij als iemand het moeilijk heeft of verdriet heeft?

Als Elkana? Als Eli? Of meer als de Heere?