Ga naar de inhoud

Zondag 18 juni 2023 om 8:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Psalm 89: 19 Psalm 9: 9 Psalm 119: 15 Psalm 139: 14 Psalm 12: 1 en 2 Psalm 25: 4 en 6 Psalm 147: 10

Schriftlezing

Richt. 17 en 2 Tim. 4:1-5

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte kerkvoogdij
Busjescollecte
IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam

Omschrijving

Preektekst: Richt. 17:6 – Thema = geloven op je eigen manier

Preekvragen

1) Wat doet Micha allemaal?

2) Wat zegt de Heere God daarover in de Bijbel?

3) Wat denkt Micha dat de Heere ervan vindt?

4) Wat is het probleem bij Micha en zijn moeder? En bij de Leviet?

5) Wat wil de Heere ons met dit gedeelte zeggen?