Ga naar de inhoud

Zondag 18 juni 2023 om 18:30

Voorganger

Prof. dr. J. Hoek te Veenendaal

Organist

Marnix van Leeuwen

Liturgie

Psalm 121: 1 Psalm  36: 2 Psalm  68: 10 Psalm  146: 1, 3 en 8 Psalm  45: 1 Psalm  145: 3

Schriftlezing

Psalm 36: 8-13 en Efeze 5: 1 - 21

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte kerkvoogdij
Busjescollecte
IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam