Ga naar de inhoud

Zondag 16 juni 2024 om 9:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 68 : 10 Psalm 27 : 7 Psalm 17 : 3 Psalm 97 : 4 en 1a +7b Weerklank 445 : 1, 2 en 3 Psalm 134 : 3 Weerklank 439 : 1 en 2 Weerklank 439 : 3 en 5

Schriftlezing

1 Samuel 5 : 1 - 7 | 1 Korinthe 8 : 3 - 7a

Preekvragen

1) Waarin of bij wie zoek jij bevestiging, liefde, geluk, rust of troost?
2) Wie of wat is jouw god?
3) Heeft die god jou weleens teleurgesteld of in de steek gelaten?
4) Wat heeft dit geschiedenisverhaal te maken met Jezus?

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het C.v. Kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project fam. Jansen in de Filipijnen