Ga naar de inhoud

Zondag 12 mei 2024 om 9:30

Voorganger

Ds. J.A.W. Verhoeven te Krimpen aan de IJssel

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 143 : 10 Psalm 111 : 1, 2 Psalm 32 : 3 Avondzang : 4, 5, 6, 7 Psalm 72 : 2, 4, 11 Psalm 29 : 1, 6

Schriftlezing

Psalm 47 en Efeziërs 1:15-23

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen