Ga naar de inhoud

Zondag 12 mei 2024 om 18:30

Voorganger

Ds. M.K. de Wilde

Organist

Marianne van der Spek

Liturgie

Psalm 118: 9 Psalm 93: 1 en 3 Psalm 89: 3 Psalm 103: 10 en 11 Psalm 72: 10 Gebed des Heeren: 3 en 9

Schriftlezing

Openbaring 4:1-2 en 5:1-13

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen