Ga naar de inhoud

Zondag 11 februari 2024 om 9:30

Voorganger

Ds. J.H. Menkveld te Giessenburg

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 9: 1 Psalm 25: 6 en 7 Psalm 19: 5 en 7 Psalm 65: 5 Psalm 34: 1 en 5 Lofzang van Maria 1, 3 en 4

Schriftlezing

Exodus 15: 1 - 18

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen