Ga naar de inhoud

Zondag 11 februari 2024 om 18:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Marnix van Leeuwen

Liturgie

Psalm 146: 5 Psalm 100: 1 en 2 Psalm 95: 2 Psalm 95: 3 en 4 Psalm 86: 6 Psalm 145: 1 en 2

Schriftlezing

Gen. 2: 15-3:9 + 1 Timotheüs 2: 9-15

Preekvragen

  1. Op grond waarvan geeft God mensen een bepaalde roeping of taak?
  2. Wie kregen in het Oude en Nieuwe Testament welke taken? En wie niet?
  3. Paulus zegt dat God de man andere roepingen en taken toebedeeld dan een vrouw. Welke argumenten geeft hij daarvoor?
  4. Hoe kunnen wij thuis en in de gemeente laten zien dat de man geroepen is hoofd te zijn zoals Jezus, en dat de vrouw geroepen is om de gemeente te representeren die haar hoofd volgt, helpt en dient?

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen