Ga naar de inhoud

Zondag 10 maart 2024 om 9:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Roel Pot

Liturgie

Psalm 2: 7 Psalm 22: 14 Psalm 79: 4 Psalm 105: 1 + 6 Psalm 77: 7 Psalm 36: 2

Schriftlezing

Genesis 28

Preekvragen

  1. Waarom richt Jakob een monument op?
  2. Hoe herinnert dit kerkgebouw u/jou aan Gods trouw?
  3. Wat hebt u/heb jij in dit kerkgebouw van de Heere gehoord, gezien en ontvangen. Deel dat met een ander. En dank de Heere ervoor.

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Vrienden van ‘de Hoop’
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen