Ga naar de inhoud

Maandag 25 december 2023 om 9:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

zingen voor de dienst Psalm 75 : 1 Psalm 40 : 8 Psalm 89 : 3, 4 Weerklank 131 : 1, 2 en 4 Ere zij God

Schriftlezing

Lukas 2:1-17

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
GZB
Busjescollecte
GZB-project in de Filipijnen

Omschrijving

Preektekst: Luk. 2:7
Thema = Kijk in de kribbe. Wat zie jij?

Preekvragen:
1) Wat zegt dit over Jezus?
2) Wat zegt dit over ons mensen?
3) Wat zegt dit over God?
4) Hoe reageert u/jij hierop?