Ga naar de inhoud

Maand: januari 2021

Zondag 31 januari 2021

09.30 uur prop. H. Boele te Gouda
18.30 uur ds. H. Westerhout te Hasselt
De diensten zijn live te volgen via de link op de site van de kerk.
Zingen voor de dienst: Ps. 103: 2 en Ps. 81: 12.…

Meeleven

We denken aan onze oudere gemeenteleden. Het wordt nog stiller om u heen. Eén persoon per dag is niet veel. Je kunt je woord niet kwijt. Voor veel mensen is het een troost dat God er altijd is, hoe eenzaam …

Kerkdiensten

Vanwege de aanscherping van de corona maatregelen en de invoering van een avondklok heeft de kerkenraad besloten de diensten alleen online uit te zenden. Dat betekent dat er in de komende weken geen gemeenteleden genodigd worden voor de kerkdiensten. Het …

Catechisatie

De catechisatie aan de groepen 1, 2 en 3 is online.…

Talenten

Herinnering tulpen- en soepactie. Bestellingen opgeven t/m dinsdag 2 febr. bij Jantine Bijkerk of bij Anneloes Korteland. Ophalen zaterdag 6 febr. of evt. bezorging mogelijk.…

Verantwoording

Van de kerkrentmeesters: Collecte-opbrengsten december via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 585,64, extra maandelijkse collecte € 157,65; algemene middelen € 154,75 en onderhoudsfonds € 144,25. De oudjaarscollecte € 683,95; in december € …

Verjaringsfonds

De opbrengst van de maanden nov./dec. bedroeg € 519.35. Het totaal over het jaar 2020 was € 2863,23. Ondanks het moeilijke jaar lag deze opbrengst in de lijn van de afgelopen jaren. Alle gevers hartelijk dank. Ook een woord van …

Zendingscommissie

Op D.V. 7 februari zullen we een online “ontmoeting met de Noorderkerk” organiseren. Voor meer info en de uitnodiging zie het inlegvel.…

Ten slotte

Er wordt veel gebeden voor de mensen in de zorg en ook voor de overheid. Dat is goed. Onze overheid stond en staat voor grote problemen. Regeren in tijden van crisis valt niet mee. Er zijn veel meningen. Zeker nu …