Ga naar de inhoud

Maand: februari 2017

Dabar zoekt jou!

Heb jij je vakantieplannen al gemaakt? … een verre reis, een interessante vakantiebaan en tijd om te relaxen met je vrienden. Wij hebben voor jou een uitdaging: maak je zomer compleet met DABAR! Je reist met een enthousiast team van …

Zondag 26 februari 2017

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. P.B. Verspuij te Otterlo
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.68:16 en 17; en `s avonds Ps.69:1.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de …

Jeugdvereniging

De a.s. zondagavond, na de dienst, hopen wij elkaar weer te zien!…

Gezamenlijke verenigingsavond

De mannenvereniging nodigt de vrouwenvereniging, de “Bijbelavond” en de J.V. op D.V. 27 febr. a.s. uit voor de gezamenlijke verenigingsavond. Dat is om 20.00 uur. Wij bespreken Mt.24:1-25:46. De schets staat in de “Herv. vaan” van jl. januari. Oud. Ad …

Zondagsschool

Op D.V. 26 febr. a.s. is er i.v.m. de voorjaarsvakantie geen zondagsschool.…

Catechisatie

Op D.V. 28 febr. a.s. is er i.v.m. de voorjaarsvakantie geen catechisatie.…

Collectebonnen

Op D.V. do. 2 maart a.s. kunt u hiervoor van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht.…

Verantwoording

De “tafelcollecte” van de afgelopen zondag heeft €243,- opgebracht. Dat gaat naar het mooie werk van “Woord en Daad”. De kerkbusjes hebben €1281,42 opgebracht voor het project “Noorderlicht”. Wij zeggen u voor uw meeleven heel hartelijk dank.…

Kerkboekjes

Mevr. Jonette Korevaar- den Besten en Linda Korevaar (red.) hebben het mooie plan opgevat om in de lijdensweken (m.n. als de eigen dominee voorgaat) een speciaal op de dienst betrekking hebbend “kerkboekje” te maken. We hopen, dat de jongens en …