Ga naar de inhoud

Maand: december 2016

Tekst van de week, (wk 52-2016).

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in …

Zondag 1 januari 2017 (nieuwjaarsdag)

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.95:1 en 2; en `s avonds Ps.91:3 en 4.
Collecte: De tweede rondgang van D.V. 1 jan. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas:

Zaterdag 31 december 2016 (oudejaarsdag)

19.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: Ps.91:1 en 5.
Collecte: De ene collecte is bestemd voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: geen oppas.…

Maandag 26 december 2016 (tweede kerstdag)

18.30 uur kerstfeestviering van de zondagsschool
Collecte: De collecte is voor een project van de Herv. Zondagsscholenbond voor kinderbijbels voor Malawi.
Oppas: Marleen Korevaar en Lida Mourik verzorgen de oppas.…

Zondag 25 december 2016 (eerste kerstdag)

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s morgens voor de dienst enige kerstliederen; en `s avonds Ps.149:1 en 2.
Collecte: We zijn vergeten om de zakjes voor de collecte van de G.Z.B. u aan te …

Zes-jaarlijkse stemming

De wijze van het verkiezen van onze ambtsdragers blijft dezelfde als tot op heden.…

Oudejaarsavond

In de laatste dienst van het jaar herinneren wij ons degenen die ons van de gemeenteleden dit jaar zijn ontvallen. Wij hanteren hierbij de regel dat de namen van de eigen gemeenteleden van wier overlijden ons schriftelijk bericht is gedaan …

Nieuwjaarsmorgen

Na de dienst stellen wij het als kerkenraad op prijs om u bij het uitgaan veel heil en zegen toe te wensen.…

Zondagsschool

Druk en ijverig hebben het personeel en de kinderen zich voorbereid op het zondagsschoolkerstfeest. De kinderen die dit jaar afscheid van de zondagsschool nemen, groeten wij met alle liefde. In de kerk en t.z.t. op de catechisatie hopen wij elkaar …

Koffie drinken na de dienst

Op D.V. 8 jan. a.s. hopen wij daarvoor na de morgendienst weer in de “Wegwijzer” samen te zijn.…