Ga naar de inhoud

Maand: maart 2014

Het is zoals Ik het zeg!

 “Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven” (Joh.19:22).

Onze punten zijn:

  • Hoe Pilatus het zegt.
  • Hoe God het bedoelt.
  • Hoe wij er door worden vertroost.

Het is waar, dat er een grote macht in het geschreven woord …

Zondag 30 maart 2014

9.30 uur dr. J. van Eck te Ede
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: Ps.22:1 en 3; en `s avonds Ps.22:10 en 12.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor …

Openbare geloofsbelijdenis

Wij noemen u dankbaar de namen van de gemeenteleden die op de Eerste Paasdag in het openbaar belijdenis hopen af te leggen van het geloof. Dat zijn Cornelia Wouterina (Corrie) van Beuzekom- van Muijlwijk; Jannigje Frederika Maria (Frederike) Jongkind; Alie …

Catechese

De “gewone” catechisatie is inmiddels afgesloten. Als leden van het catecheseteam en als catechisanten geven we het aan God weer terug. We bidden, dat we schapen van Zijn kudde mogen zijn en trouw Hem heel ons leven zullen volgen.…

Van het kerkrentmeesterschap

Wij delen u mee, dat de jaarrekening over 2013 van 31-3 tot en met 5-4 a.s. bij kerkrentmeester B. Korevaar ter inzage ligt.…

Tienerclub

Wij nodigen de hele gemeente hartelijk uit op onze presentatieavond. Dat is op D.V. vrijdag 4 april om 20.00 uur. Om 19.45 uur is er al wat koffie of fris. Wij hopen op een fijne en gezegende avond. Wij rekenen …

Verantwoording

Op bezoek kreeg ik €15,- mee voor de kerk. Wij zeggen u daarvoor hartelijk dank.…

Mannenvereniging

Op D.V. 31 maart a.s. is het alweer onze laatste verenigingsavond. Dhr. Johan Borsje houdt dan de inleiding over Ezechiël 9. In ons blad van dec. 2013 vindt u deze Bijbelstudie terug. …

“Geestelijke groei”

Op dinsdag 1 april a.s. hopen we elkaar om 20.00 uur bij Nils en Nicolet weer te ontmoeten!…