Ga naar de inhoud

Maand: augustus 2011

Zondag 28 augustus 2011

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur mr. drs. J.P. de Man te Rosmalen.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.18:2 en 9; en `s avonds Ps.32:5 en 6.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van …

Jubileum: dhr. en mevr. A. Baas-van der Leer

Dhr. en mevr. A. Baas- van der Leer waren op 17 aug. j.l. vijftig jaar getrouwd. Zij maken dit mee te midden van moeilijke omstandigheden. Maar zij mogen elkaar steunen en bemoedigen. Zij zien op naar omhoog en mogen op …

Van het kerkrentmeesterschap

Vanaf volgende week hoopt een aantal gemeenteleden bij de belijdende leden langs te komen voor de solidariteitskas. Per belijdend lidmaat wordt er van u €10,- gevraagd.…

“Wegwijzer”

Op D.V. wo. 31 aug. a.s. vindt de schoonmaak van de “Wegwijzer” plaats. Graag herinneren wij onze vrijwilligers daar nog weer een keer aan.…

Collectebonnen

Hiervoor kunt u op D.V. do.1 sept. a.s. van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht. …

Verantwoording

De diaconie ontving €5,- voor “Licht in de avond” via mevr. Pieta de Jong-Korevaar. Wij zeggen u ook voor dit meeleven hartelijk dank.…

Censura morum

Het gesprek kan plaats vinden op D.V. 30 aug. a.s. van 19.00-19.30 uur. Dat is aan de pastorie.…

Tenslotte

De komende zondagmorgen is het de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. Wij refereren dan m.n. aan het roepen van de Heere Jezus om tot Hem en tot Zijn heil te komen. Let wel, het is de tafel van de Koning! …

Tekst van de week, (wk34-2011).

Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik …

Talenten aanbod

Hier kunt u (de eerste) talenten die geveild gaan worden alvast bekijken. Waar wilt u op gaan bieden? Of heeft u zelf nog een talent in de aanbieding.

Talenten aanbieden kan nog steeds via het inschrijfformulier onderaan deze pagina.

[nggallery …