Ga naar de inhoud

Maand: september 2010

Zondag 3 oktober 2010

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur dr. T.T.J. Pleizier te Langerak.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.25:3 en 4; en `s avonds Ps.26:1, 2 en 3.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is …

Geboren: Maarten en Chiel van den Bosch

In het gezin van Johan en Johanna van den Bosch- de Groot werden op 22 sept. j.l. twee zonen geboren. Zij heten Maarten en Chiel. Een dubbel wonder is dit. Wij feliciteren de ouders hier heel hartelijk mee. En wij …

Jeugdvereniging

De komende zondagavond verwachten wij jullie allemaal weer!…

Verantwoording

Het Verjaringsfonds heeft over juli en aug. €356,36 opgebracht. Wij danken alle gevers daar heel hartelijk voor.…

Collectebonnen

Op D.V. donderdag 7 okt. a.s. kunt u hiervoor weer in de consistorie terecht. Van 20.00-21.00 uur houdt dhr. B. Korevaar daar zitting.…

Mannenvereniging

Op maandag 4 okt. a.s. hopen we een begin te maken met ons nieuwe seizoen. Ouderling H.N. Aantjes leidt dan de schets uit ons verenigingsblad van dec. j.l. over Hebr.4:14-5:10 voor ons in. Wij hopen, dat er ook dit jaar …

Tenslotte

Het is maandag nu ik dit schrijf. Het is regenachtig. Wij denken deze natte zomer meer dan anders aan het land en het vee. Wij klagen niet. Want wij kunnen nergens enig recht aan ontlenen. Maar wij worden wel heel …

Zondag 26 september 2010

9.30 uur ds. M. van Duijn te Rijnsburg
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.146:1, 2 en 3; en `s avonds Ps.148:1 en 4.
Zingen na de dienst: De komende zondagavond D.V. nodigen wij u …