Ga naar de inhoud

Maand: januari 2010

Zondag 31 januari 2010

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bevestiging ambtsdragers en `s avonds voorbereiding Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.92:1, 2 en 7; en `s avonds Ps.59:5 en 10.
Collecte: De tweede collecte in de diensten …

Jeugdvereniging

De komende zondagavond, na de dienst, vergadert de jeugdvereniging weer. Wij verwachten jullie!…

Censura morum

Het gesprek kan plaats vinden op D.V. 1 febr. a.s. van 19.00-19.30 uur. Dat is aan de pastorie.…

Mannenvereniging

Op D.V. 1 febr. a.s. komen wij weer bijeen. Dhr. F. de Bruin behandelt dan Hebr.1:4-12 met ons.…

Collectebonnen

Hiervoor kunt u op D.V. do. 4 febr. a.s. van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht.…

Verjaardag Ds. Jongkind

Op D.V. 4 febr. a.s. ben ik jarig. `s Middags is er dan een “inloop” voor de gemeente. `s Avonds nodigen wij de koster, de organisten, de tuinman en de leden van de kerkenraad en van het kerkrentmeesterschap met hun …

Tienerclub

Op 5 febr. a.s. hopen we met elkaar te gaan zwemmen. We vertrekken vanaf de “Wegwijzer” om 19.30 uur. De ouders vragen we beleefd ermee te willen rekenen, dat we wel iets later thuis zijn.…

Verantwoording

Het verjaringsfonds heeft over nov. en dec. 2009 €374,73 opgebracht. Wij zeggen u hiervoor heel hartelijk dank.…

Ambtsdragersbevestiging

De komende zondagmorgen hopen we diaken G. Korevaar, oud. J. den Dunnen en ouderling-kerkrentmeester H.N. Aantjes (maar nu als ouderling) in het ambt te herbevestigen. De heren J.W. van de Graaf en C. Kortlever zullen voor het eerst in het …

Tenslotte

Wij leven mee met de fam. J. de Wit- van der Zouwen van de Oranjelaan 8 nu hun zoon Herman Houweling uit Udenhout is overleden. Hij werd 47 jaar oud. Er kan een mens veel overkomen; maar er is niets …