Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Mattheus 2 : 15b.