Toen zei’d Ik: “Zie, Ik kom, o Heer”, (Psalm 40 vers 4 berijmd)