27Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.28En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.  Johannes 10 : 27 – 28.