goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit.Psalm 89 : 15b.