En hij (Petrus) ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Handelingen 12 : 17B.