“En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze”. Vr. 127  HC.