Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Mattheus 17 : 8.