Wees gegroet, begenadigde, De Heere is met u. Lukas 1 : 28 midden.