Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3 : 16.